Başvuru İşlemleri Aşağıdaki Linkte Yer Almaktadır.
/kurumlar/caldiran.gov.tr/Duyurular/GEN%C3%87%20%C3%87%C4%B0FT%C3%87%C4%B0%20sss.docx