Güvenlik Korucu Alımı Şartları Aşağıdaki Linkte Yer Almaktadır
/kurumlar/caldiran.gov.tr/Duyurular/GK%20DUYURU.pdf