Güvenlik Korucu Alımı Şartları Aşağıdaki Linkte Yer Almaktadır.
/kurumlar/caldiran.gov.tr/Duyurular/korucu%20al%C4%B1m%20ilan%C4%B12.docx