Menü
Ana Menü
    ANASAYFA

    Atatürk Köşesi

    Kaymakamımız

    K.H.G.B.

    Yazı İşleri Müd.

    S.Y.D.V.

    Köy Bilgileri

    Halk Rehberi

    İnsan Kaynakları

    Kamu Hizmet Standartı

    KÖYDES


İlçemiz
    Tarihçe

    Çaldıran Haritası

    Sosyal Durum

    Nüfus

    Coğrafi Yapı

    Eğitim ve Kültür

    İdari Durum

    Din Hizmetleri

    Ulaştırma ve Altyapı


Modüller
    Resim Galerisi

    Video Galerisi

    Haber Arşivi

    İhale İlanları

 
Kamu Yatırımı
 
KÖYDES
 
ÇALIŞTAY RAP
 
DUMANSIZ H.S
 
Site sayacı
Bugün : 11
Dün : 32
Toplam : 129197
Sayfa izlenimi aldık..
 
İnsan Hakları Nedir ?

İNSAN HAKLARI NEDİR ?

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak, istediği yere gitmek, yerleşmek, diğer insanlarla ve makamlarıyla olan ilişkilerinde insanca ve hakça muamele görmek, insanların günlük yaşamında farkına varmadan yararlandığı haklardan bazılarıdır.

Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler birinci kuşak, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi bir takım ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeye paralel olarak temiz bir çevrede yaşama hakkı, bilgisayar verilerine karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı korunma hakkı gibi haklar da üçüncü kuşak haklardır ve bu haklara ilişkin kavramlar sürekli gelişmek göstermektedir.

İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara: mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.


Arkadaşına Gönder
[1]
 

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Güvenlik : 893763             
Güvenlik : 
Hatırla :   

  
 
 
Resimlerden
Galeriden seçmeler..
Resim Gönder

İlçemiz Kaymakamı İbrahim DÜNDAR Yılın Kaymakamı Seçildi
 
Anket
İÇEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU ?
Yol (26 %)
Su (9 %)
Eğitim (58 %)
(3 %)
(2 %)
400 - Katılım
 
YATIRIM
 
İHALE İLANI
 

 

T.C. Çaldıran KAYMAKAMLIĞI
Tel: +90 (432) 412 21 10   Fax: +90 (432) 412 21 77