Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında akit ve imza edilen hudut mıntıkasının emniyetine ve mezkûr mıntıkada çıkan hadise ve ihtilafların tasfiyesine ait mukavelename gereğince 2. Derece Hudut Makamları arasında iki ayda bir yapılması öngörülen toplantı 26.09.2017 Salı  günü Van Valiliği toplantı salonunda yapıldı.
Van Valiliği toplantı salonu yapılan toplantıya Çaldıran heyeti adına Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar , Hoy heyeti  adına Binbaşı Cafer Sadık Cevadi başkanlık yaptı.
Çaldıran ve Hoy arasındaki 201 numaralı hudut taşından başlayarak 2228 numaralı hudut taşına kadar olan ortak sınır hattında meydana gelen sınır olaylarının görüşüldüğü toplantıda; kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için karşılıklı bilgi paylaşımının sürdürülmesi ve sınır hattında emniyet tedbirlerinin icrasının devam ettirilmesi kararı alındı.
Sınır Güvenliği Toplantısında Kayamam Dundar’a Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Ramazan Çokkıyak, P. Binbaşı Mahmut Yıldız ve Çaldıran Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz eşlik etti.